Regionale leerbijeenkomsten versterking lokale driehoek 2024

Burgemeester, griffier of gemeentesecretaris en geïnteresseerd in het versterken van het lokale samenspel? Kom in jouw regio naar de bijeenkomst van de beroepsverenigingen en ga met een serious game en driehoekspel aan de slag met herkenbare praktijkdilemma's.

De lokale democratie is vitaal én staat onder druk. De lokale driehoek van burgemeester, griffier en gemeentesecretaris draagt bij aan stabiliteit van het lokaal bestuur. De driehoek vervult een belangrijke rol in de ondersteuning  van de gemeenteraad en het college  bij het agenderen en realiseren van uitdagende democratische ambities en maatschappelijke vraagstukken. Met daarbij de zorg voor de integriteit, weerbaarheid en goede omgangsvormen. En dat vraagt om slim samenspel vanuit verschillende rollen, posities, competenties en karakters.

Regionale leerbijeenkomsten

Om het samenspel tussen de driehoek te versterken, organiseren het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de Vereniging van Griffiers (VvG) en de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) ook in 2024 regionale bijeenkomsten. Dit doen ze met behulp van een serious game en een driehoekspel met herkenbare praktijkdilemma’s. Voor, tijdens en na de werksessies, die onder leiding staan van adviseurs van BMC, is er alle ruimte voor bewustwording, dialoog en  reflectie op de context, dilemma’s, spanningen, rolopvattingen en patronen van jouw eigen driehoek en voor intervisie daarop met jouw collega’s.

Data en locaties

De leerbijeenkomsten vinden plaats op vrijdagmiddagen tussen 13.00 - 16.00 uur en worden georganiseerd op:

 

Data regiobijeenkomsten 2024

locatie / regio

1 maart

Noord-Oost Nederland

22 maart

Utrecht / Noord-Holland

5 april

Zuid-Holland

12 april

Limburg/Noord-Brabant

24 mei

Regio Midden

28 juni

Gelderland / Overijssel

13 september

Friesland/Groningen/Drenthe

27 september

Noord en Zuid Holland

11 oktober

Noord-Brabant / Limburg

Voor wie?

De leerbijeenkomsten van een dagdeel zijn bedoeld voor deelname door de voltallige driehoek (burgemeester, griffier en gemeentesecretaris) en voor maximaal zes driehoeken per bijeenkomst.

Aanmelden

Vol is vol, dus meld je nu via cbd@bmc.nl met jullie motivatie en initiële leerdoelen. Aanmelden kan tot twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst. Bij toelating ontvang je en week voor aanvang het programma en het ‘huiswerk’ voor op de heen- en terugweg. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, maar wel de verplichting om als je zegt te komen er ook te zijn. We zoeken nog locaties voor de bijeenkomsten. Mocht je de andere driehoeken willen en kunnen ontvangen in jullie gemeentehuis, laat het ons weten.

De bijeenkomsten worden mogelijk gemaakt in samenwerking met het Netwerk Weerbaar Bestuur.