Risicobeheerfonds: Belangrijke rol voor gemeentesecretarissen bij besluitvorming in gemeenten

Samen met alle gemeenten verzekeringspremies verlagen en veiligheid verhogen. Dat is het doel van het nog op te richten VNG Risicobeheerfonds. Het initiatief sluit aan bij de Verenigingsstrategie 2030 om door samenwerking en kennisdeling de bestuurskracht van gemeenten te versterken. Gemeentesecretarissen gaan in 2025 een cruciale rol spelen in het besluitvormingsproces binnen gemeenten. Want iedere gemeenten bepaalt zelf of het deelneemt in het Risicobeheerfonds.

Aly van Berckel, gemeentesecretaris Gemeente Tilburg:  “Namens het VNG-bestuur ben ik lid van de initiatiefgroep Risicobeheerfonds. Als VNG-bestuur vinden we het belangrijk om dit initiatief te steunen en de komende maanden zorgvuldig uit te werken. Juist nu is het interessant voor gemeenten om te onderzoeken of (ook) op deze manier een kostenbesparing kan plaatsvinden. Wij hopen en verwachten een brede interesse voor dit initiatief.”

Hoe werkt het Risicobeheerfonds

Het Risicobeheerfonds ontzorgt gemeenten door risico’s te verminderen en de behandeling van schades over te nemen. Een eigen verzekeringsmaatschappij maakt deel uit van het Risicobeheerfonds. Hierdoor kunnen forse premiebesparingen worden gerealiseerd en zijn aanbestedingen van verzekeringen niet meer nodig. Het Risicobeheerfonds zal starten met het risicothema Gebouwen. Lees meer over dit initiatief op https://vng.nl/risicobeheerfonds.

Besluitvormingsproces gemeenten

Indien het VNG-bestuur eind 2024 besluit tot oprichting van het Risicobeheerfonds gaan gemeenten vanaf dat moment individueel besluiten of ze deelnemen. De gemeentesecretarissen hebben in deze fase de leiding op het proces om tot een besluit te komen. De concerncontrollers krijgen de leiding op de inhoud van de op te stellen raads- en collegebesluiten. De wethouders Financiën dragen de politieke verantwoordelijkheid voor de voorstellen.

  • Gemeentesecretarissen kunnen informatie over het Risicobeheerfonds bekijken op http://vng.nl/risicobeheerfonds.
  • Laat u persoonlijk informeren op het VNG-jaarcongres. U kunt terecht op 25 en 26 juni op onze stand [standnummer 99]. Het Risicobeheerfonds komt tevens aan de orde in de ALV van 26 juni.