Samenwerking met ABD

De VGS heeft afspraken gemaakt met de Algemene Bestuursdienst (ABD) van de Rijksoverheid over het uitwisselen van informatie over vacatures. De VGS krijgt daarmee toegang tot de vacature-marktplaats van de ABD. Daarin worden vacatures vanaf schaal 14  bij het Rijk en andere overheden gedeeld voor en door HRM-medewerkers. In onze nieuwsbrief zullen wij komende tijd een selectie uit die vacatures opnemen, waarvan wij denken dat ze mogelijk voor onze leden interessant zijn. Omgekeerd zorgen wij dat secretarisvacatures ook bij directeuren van de ministeries terecht komen.

De VGS ondersteunt leden in hun carrièrepad. We stimuleren nieuwe talent in onze beroepsgroep, maar helpen leden ook wanneer zij een andere uitdaging zoeken. Vanuit de samenwerking binnen de overheid moedigen we uitwisseling tussen de Rijksoverheid en gemeenten ook aan.