Samenwerkingsafspraken voor de Nationale Omgevingsvisie

Collega Cis Apeldoorn (gemeentesecretaris Zaanstad) is namens ons actief in de VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Daar ligt de vraag voor of de VNG samenwerkingsafspraken met het Rijk maakt over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en uitvoering daarvan. Een notitie met voorwaarden en uitgangspunten staat op de ledenpagina van onze website, Cis hoort graag jullie voorbeelden en reacties daarop!