Weg on tour

Taskforce Samen Organiseren back on tour!

Ben jij helemaal bij rond GGU en Samen Organiseren? Zo niet, volg het recente voorbeeld van de kringen Noordoost-Brabant, Drenthe en Arnhem-Nijmegen! Nodig ook een Taskforcelid uit voor je (digitale) ambtskring of regionaal secretarissenoverleg. Collega-secretarissen Arne, Richard, Astrid, Saskia, Dennis, Henk, Jo en Marijke proberen in 2021 alle geïnteresseerde kringen en regio’s in een passende vorm bij te praten over o.a. wat er al ligt aan formats en standaarden op het gebied van beleidsuitvoering en dienstverlening, wat er ontwikkeld wordt en hoe je hier als gemeente je voordeel bij kunt hebben. Aanmelden kan via samenorganiseren@vng.nl. Dat adres is ook beschikbaar voor je algemene vragen of suggesties rond Samen Organiseren en GGU.

Taskforce
De Taskforce Samen Organiseren is sinds 2017 actief en bestaat uit gemeentesecretarissen en uit directeuren met een link naar diverse vakverenigingen. De Taskforce is via de VNG Governance gekoppeld aan het College van Dienstverleningszaken, maar heeft ook een eigenstandige rol en taak. De Taskforce is ingesteld om de uitvoeringspraktijk en de ervaring uit de gemeentelijke werkorganisatie toe te voegen aan de bestuurlijke ambities van samenwerken en collectiviteit in brede zin. Ook wil de Taskforce aanjagen dat collega’s vaker de voordelen zien van het gebruik maken van formats en standaarden die reeds elders worden toegepast. En mochten er nog geen standaarden zijn, deze dan te ontwikkelen met andere gemeenten. Vanuit die aanjaagfunctie zijn ze beschikbaar als topambtelijk gesprekspartner. Om jullie te informeren, te enthousiasmeren en te activeren rondom GGU: de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering, als instrument van en voor gemeenten.

GGU
De Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) is een krachtige beweging waarmee gemeenten de dienstverlening verbeteren. Door collectieve producten en diensten te ontwikkelen houden gemeenten meer tijd en geld over voor lokaal maatwerk. Omdat de meeste gemeenten vergelijkbare drijfveren hebben  - eenduidig, voorspelbaar, transparant, betrouwbaar, overzichtelijk en kostenbewust werken - kunnen we deze door samen te werken beter nastreven. Veel GGU-proposities zijn beproefd, en zijn te gebruiken door alle gemeenten. Aan de hand van 10 vragen praten we je bij. En met de GGU Portfoliolijst maken we inzichtelijk welke belangrijke voorzieningen, producten en diensten beschikbaar zijn en dagelijks rendement kunnen opleveren voor jouw gemeente.

Meer info
Over de Taskforce: https://vng.nl/artikelen/over-taskforce-samen-organiseren

Over GGU: zie ‘GGU in 3 minuten’

Voor contact: samenorganiseren@vng.nl