Terugblik 'De gemeentesecretaris als hoeder van de integriteit'

Op vrijdag 10 maart vond de eerste keer de training ‘De gemeentesecretaris als hoeder van de integriteit plaats’. Onder leiding van Laurens Vellekoop van Berenschot werden 7 gemeentesecretarissen ondergedompeld in de wereld van goed bestuur en integriteit.

In de ochtend ging het over de betekenis van integriteit en de rol van de gemeentesecretaris hierin, en actuele ontwikkelingen. In de middag speelde de deelnemers gezamenlijk de digitale integriteitsgame, waarin ze dilemma’s voorgeschoteld kregen . Toen kwam naar voren dat als het spannend en ingewikkeld wordt we vaak anders denken en handelen. Het gesprek hierover met uitwisseling over eigen ervaringen was erg waardevol. 

Tot slot hebben de deelnemers een ‘self assessment’ gedaan van hun eigen organisatie op het gebied van goed bestuur en integriteit. Dit leverde waardevolle inzichten en goede voornemens op om hiermee binnen de eigen gemeente aan de slag te gaan.