Terugkoppeling cie EKEM - Peter Derk Wekx

De afgelopen periode is de commissie EKEM druk geweest met het klimaatakkoord. De commissie is blij met het voorlopige resultaat en wacht nu in spanning af hoe de doorrekening door de planbureaus zal uitpakken. Vanuit de ALV waren er 3 zaken waar we extra op ingezet hebben, naast de inhoudelijke doelstelling:

  1. Voldoende instrumenten/ bevoegdheden voor de gemeente om de regie te voeren in de bebouwde omgeving om ook echt te kunnen sturen op de energietransitie.
  2. Haalbaar en betaalbaar voor iedereen.
  3. Het vraagt de nodige capaciteit van de gemeenten, dat vraag extra geld.

Het voert te ver om dat hier volledig uit te leggen, maar de commissie denkt dat daar behoorlijk aan voldaan wordt of goede procesafspraken zijn gemaakt als dat nog onduidelijk is.

Hoe straks de doorrekening ook uitpakt; we staan als gemeenten en secretarissen voor een enorme klus. Waarbij velen experimenteren en we natuurlijk veel van elkaar kunnen leren. Vanuit de commissie maak ik me de komende periode sterk voor die kennisdeling. Dat gaat in de eerste plaats over een Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken; gebaseerd op de 27 pilots in onze gemeenten. In samenwerking met het VNG klimaatprogramma en VGS gaan we zorgen dat die kennis met jullie gedeeld wordt, zodat we voortvarend en slim verder gaan met deze opgave. En dat het om veel gaat geeft de bijlage aan met een overzicht/ samenvatting van de taken die op de gemeenten afkomen n.a.v. het klimaatakkoord.