Terugkoppeling cie RWM april 2020

 Terugkoppeling uit de VNG commissie RWM d.d. 23 april 2020 door Cis Apeldoorn.

  1.  Op 8 mei is er bestuurlijk overleg VNG en minister over nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet. VNG koerst op 1 januari 2022. Reden: niet te lang wachten, momentum niet verliezen en moet voor verkiezingen in maart 2022. Of dat gaat lukken is de vraag. Er zijn meerdere partijen in de 2e kamer die zeer kritisch zijn op de omgevingswet waarbij, volgens hen, te veel macht aan de decentrale overheden wordt gegeven. De oproep om het dan maar over de verkiezingen heen te trekken zal aan de orde zijn. Daarom hebben we aan de vertegenwoordigers van de VNG onderhandelingsruimte gegeven waarbij vooral ingezet wordt op de voorwaarden (DSO moet gereed zijn en beproefd) en dat de inwerkingtreding tussen 1 juni 2021 en 1 jan 2022 kan komen te liggen om het politieke risico zoveel mogelijk te beperken.Ik heb aangeven dat inwerkingtreding halverwege dit jaar wel ongunstig is voor allerlei verordeningen en zo. Dus liever niet. Ook is aangeven dat we actief naar het Rijk moeten zijn t.a.v. de meerkosten.

  2. De inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging bouw volgt de datum van de omgevingswet. Goed om te melden is dat Almere veel ervaring heeft opgebouwd met de wet via proefprojecten en inzicht heeft in de kosten. Die vallen tegen. VNG roept de gemeenten op om proefprojecten te draaien en daarmee een goed dossier te kunnen opbouwen in onze discussie met het Rijk over de kosten.

  3. Stikstof
    We lijken kleine stappen te maken in onze lobby. Deze week komt er een Kamerbrief waarin een pakket van maatregelen en middelen beschikbaar worden gesteld. Inhoud is nog vertrouwelijk, dus kan daar nu niets over zeggen.

  4. Participatie bouwprojecten tijdens corona Er wordt door verschillende gemeenten geëxperimenteerd met digitale inspraak en bewonersavonden. Bijvoorbeeld Den Bosch in nieuwbouwwijk De Grootte Wielen.