Uit de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

Terugkoppeling commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van 12 september 2019

Op 12 september vond de vergadering plaats van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. Van de 22 agendapunten licht ik er deze keer twee uit.

Als eerste is gesproken over de (on)wenselijkheid van een landelijke VNG richtlijn voor gemeenten om allemaal dezelfde indexering toe te passen bij de WMO en Jeugdhulp contracten. In de commissie is hier lang over gesproken.

Het bleek een lastig dilemma. Aan de ene kant gunnen we als gemeenten de aanbieders reële tarieven. Aan de andere kant tast een centrale richtlijn de gemeentelijke autonomie aan. Bovendien staat het water de meeste gemeenten al aan de lippen en is er weinig vertrouwen dat het Rijk gemeenten ook daadwerkelijk zal compenseren voor de indexatie. De commissie heeft uiteindelijk besloten niet akkoord te gaan met het instellen van een landelijke richtlijn.

Het tweede onderwerp dat ik er uit wil lichten heeft te maken met de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid in het sociale domein. Ik mag zelf lid zijn van deze commissie evenals onze collega Marcel Meijs.

Maar liefst 50 gemeenten hebben zich vrijwillig voor een visitatie aangemeld. Inmiddels heeft de commissie 5 gemeenten bezocht. Ik was bij drie van die visitaties aanwezig. Binnenkort volgt een overkoepelend rapport met de eerste bevindingen van de commissie. Enkele opvallende dingen die ik alvast wil noemen: zonder uitzondering gaat de meeste aandacht naar uitgaven onder de Jeugdwet, op afstand gevolgd door de Wmo-2015. En daarnaast zien we dat gemeenten veel stappen hebben gezet om grip te krijgen op de uitgaven maar dat hier tegelijkertijd ook nog veel te winnen is.

Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van 12-9-2019
Mariël Middendorp