Onze positie in de informatiesamenleving

Een terugkoppeling uit de commissie informatiesamenleving

Op 12 december was de commissie informatiesamenleving bijeen. Erwin Debie, Wilma Atsma en Beatrijs de Vries waren hierbij namens onze beroepsgroep en koppelen terug:

Belangrijk terugkerend thema is hoe we de bestuurlijke urgentie van het onderwerp “onze positie als eerste overheid in de informatiesamenleving” voor het voetlicht brengen. Mooi bijvoorbeeld dat tijdens de BALV de “Principes van de digitale samenleving” bij acclamatie zijn aangenomen, alleen jammer dat er daarmee weinig bestuurlijke aandacht voor is geweest. Om die alsnog te genereren zal er een VNG-ledenbrief worden opgesteld en wordt een interview in VNG-magazine voorbereid. Maar daar ligt natuurlijk ook een rol voor ons als secretarissen. Digitalisering en hoe wij ons verhouden tot de informatiesamenleving is geen bedrijfsvoering; maar core-business: Chefsache dus!

We hebben het over onze eigen informatiehuishouding, de interactie met onze inwoners, hoe we data kunnen gebruiken in het ontwerpen en evalueren van beleid en over informatieveiligheid. Al deze thema’s hebben directe invloed op al onze beleidsterreinen in het sociale en fysieke domein (denk aan schuldhulpverlening, smart cities of gemalen die dienst weigeren door een hack).

In dit kader hebben we ook gesproken over de lobbymemo omtrent onze “Digitale Agenda Gemeenten 2024”. Dit gaat om een lobby richting politiek en kabinet in voorbereiding op de formatie van 2021. We hebben geconstateerd dat die lobby twee kanten op moet: richting het Rijk en richting onze achterban. Richting het Rijk met de boodschap dat er een fundamentele omslag nodig is in onze infrastructuur om de interactie met de samenleving vanuit het perspectief van die samenleving in te richten. Juist als gemeenten hebben we op dat punt kennis en ervaring in te brengen en een groot belang. De andere kant waar een lobby nodig is, is richting onze eigen achterban; om het urgentiebesef dat we met elkaar de basis op orde moeten krijgen essentieel is. We zijn overheid in een informatiesamenleving, dat is net zo onvermijdelijk als dat we te maken hebben met individualisering, globalisering en klimaatverandering. We hebben ons daartoe te verhouden, kansen te benutten en de kwetsbaarheden te managen. Punt!