Terugkoppeling VNG commissie Informatiesamenleving

In de VNG commissie Informatiesamenleving worden wij vertegenwoordigd door onze collega’s Beatrijs de Vries, Erwin Debie en Wilma Atsma. 

Beatrijs geeft een terugkoppeling uit het overleg van januari 2019:

  • er is een position-paper data behandeld. Het is goed dat we als gemeenten aan de gang gaan met actief databeleid. Enerzijds om de “waarde” van data voor onze publieke taken en doelen te benutten. Anderszijds ook om als overheid onze rol te pakken in het ‘bewaken van de orde’ in de publieke ruimte. Dan gaat het om meer ethische kwesties als het gebruik van data die verzameld wordt in de virtuele publieke ruimte (bijvoorbeeld d.m.v. sensoren), door commerciële bedrijven in hun basisverdienmodel.
  • smart-cities* en het gebruik/de inzet op innovaties: waar investeren we als gemeenten in, moeten we overal in mee of kunnen we ook nieuwe technologieën en de ontwikkeling daarvan aan de markt laten. Bewust omgaan met technieken en waar we het voor in willen zetten. Verschillen tussen gemeenten (groot-klein, koploper-aansluiter, stedelijk – platteland) benutten.

    *Smart-cities staat kort gezegd voor het gebruik van informatietechniek in de openbare ruimte, bijvoorbeeld lantaarnpalen die aan- en uitgaan als er iemand langsfietst, of het bijhouden van gebruik van een openbare weg of het inzetten van hoog-frequentie-geluid op plekken waar overlast is van hangjongeren.