Terugkoppeling VNG commissie Informatiesamenleving

Verslag VNG commissie Informatiesamenleving
Beatrijs de Vries, 16-5-2019 

Op 16 mei is de commissie informatiesamenleving bij elkaar geweest. Collega Beatrijs de Vries koppelt namens de commissie terug.

Informatiesamenleving is in naam een nieuwe commissie. Met opzet in het leven geroepen om invulling te kunnen geven aan de bestuurlijke vraagstukken die digitalisering (w.o. van identiteit en dienstverlening), datagedreven werken en kunstmatige intelligentie (w.o. algoritmen) oproepen in onze rol als eerste overheid. Op dit onderwerp is het lastig onderscheid te maken tussen strategie en uitvoering.

De agendapunten die we behandelden: smart cities, Common Ground, uitgangspunten voor de digitale stad, digitale veiligheid, goed digitaal bestuur en de gemeenschappelijke gemeentelijke uitvoering (GGU) hangen allemaal met elkaar samen.

Als we onze rol als commissie vanuit de samenleving bepalen, dan gaat het om de waarden waar we in die samenleving als (eerste) overheid voor staan. In democratische zin, maar ook in onze eigen uitvoering. En daarin zijn we afhankelijk van elkaar als gemeenten en van de samenwerking met mede-overheden en leveranciers.

Wel of niet doorontwikkelen van de berichtenbox “mijn overheid” bijvoorbeeld, is een uiting van de waarden waar we voor staan (hoeveel marktpartijen laten we als bewaker van persoonsgegevens toe in de interactie met de eigenaar van die gegevens). Leveranciers komen met mooie systemen, die rechtstreekse koppelingen kunnen maken met onze backoffice systemen. Banken en verzekeringen bieden hetzelfde. Zeer gebruiksvriendelijk zowel voor inwoners als voor ons als gemeenten. Maar hebben we hier niet een keuze te maken vanuit democratische waarden in plaats van dat het ons overkomt?

Er zijn natuurlijk meer voorbeelden, zoals de vraag hoe we omgaan met sensordata in de openbare ruimte. Het is één van de vraagstukken bij de kansen die "smart cities" biedt om stoplichten goed te laten werken, of efficient afvalcontainers te legen. De gemeente Velsen heeft het voortouw genomen in het maken van de verbinding tussen grote en kleine gemeenten op het delen van ervaringen en ontwikkelen van mogelijkheden op het gebied van smart cities. Daarin kunnen we gebruik maken van de verschillen tussen klein en groot. Het zal leiden tot een “digitaal kookboek”, wat gemeenten kan helpen om de juiste keuzes te maken, juist als er weinig capaciteit en middelen zijn. Tholen, Heemstede/Bloemendaal en Teylingen haken aan.

Duidelijk is dat het thema informatiesamenleving hoger op de politieke agenda komt te staan, bij ons als VNG, maar ook bij het Rijk. Onze opdracht als commissie is de vertaling te maken wat het betekent voor de samenleving, wat het (dus) betekent voor ons als overheid en wat het betekent voor onze infrastructuur. En dat in verbinding met de praktijk van onze gemeenten. Komende maanden zullen er gesprekken met gemeenten en relevante partners plaatsvinden om onze prioriteiten als commissie op dit brede terrein scherp te krijgen.