Toolkit Lokale Driehoek

Als griffier, gemeentesecretaris en burgemeester verder in gesprek met elkaar? De VGS heeft samen met het Genootschap van Burgemeesters en de Vereniging van Griffiers de Toolkit Lokale Driehoek gemaakt om dit gesprek te structureren!

Deze toolkit geeft inspiratie en zet aan tot reflectie en actie om als lokale driehoek de volgende stap te zetten. Je kunt de toolkit als geheel gebruiken in presentatievorm en er in een middag gezamenlijk doorheen lopen. Of je kunt één van de vier tools eruit pakken en daarmee aan de slag gaan.
1) Zelfevaluatietool: het bouwstenenmodel als bril om naar de driehoek te kijken.
2) Strategietool: creëer een gezamenlijk beeld van jullie opgave als driehoek.
3) Samenspeltool: van individu tot sterk samenspel binnen de driehoek.
4) Opgavetool: Aandacht voor inhoud, proces en relatie bij elke opgave.

Heel veel succes en inspiratie! Ook namens Michiel van Dalen (Buren) en Ferdinand Contant (Putten), die namens de VGS hebben meegedacht.