Uitvoering op z’n Kop! Leiderschap in tijden van transitie

Op verzoek van de VGS heeft Marcel Meijs een essay geschreven over de Uitvoering op z’n kop.

Aan de totstandkoming hiervan hebben niet alleen een veertigtal gemeentesecretarissen meegewerkt, maar zijn ook themasessies gehouden (digitaal en op het VGS congres) met vertegenwoordigers van het rijk, de VNG, SVB, UVW, IPO.

Mede dankzij hen is er een ‘’agenda voor de gemeentesecretaris’’ voor de komende jaren ontstaan. Het essay is mede mogelijk gemaakt door financiering van het programma Democratie in Actie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

In het essay neemt Marcel je mee door de veranderende wereld van de gemeentesecretaris. Marcel, zelf jarenlang gemeentesecretaris geweest, vertelt hierin zijn verhaal. Met dit verhaal  hoopt hij de gemeentesecretarissen ertoe aan te zetten ook hun eigen verhaal te maken en te vertellen. Het essay biedt je handelingsperspectieven gericht op het faciliteren en coachen. Het essay eindigt met de Agenda van de gemeentesecretaris. De kern hiervan bestaat uit ‘’de uitvoeringsdriehoek als leidraad’’, ‘’professionele autonomie als speerpunt’’, ‘’optrekken als een overheid’’ en ‘’gemoedsrust en leren’’. Deze, uiteraard geconcretiseerd en op maat gemaakt voor jouw gemeente, leidt tot meer uitvoeringskracht en verbinding tussen raad, college en ambtenaren, maar ook tussen samenleving en overheid.

Het Verhaal en de Agenda vormen samen het script voor het leiderschap van de gemeentesecretaris.