VGS-lid Anne de Baat benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Wij feliciteren Anne van harte met zijn koninklijke onderscheiding voor onder meer al het werk dat hij heeft verricht voor de VGS!

Anne was werkzaam in het openbaar bestuur. Begon als fractie-assistent van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Rotterdam, was gemeentesecretaris van Rijswijk en van Capelle a/d IJssel. Naast zijn werk vervulde hij verschillende bestuursfuncties binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Gemeentesecretarissen in Nederland (VGS).

Van 2009 tot 2017 was hij bestuurslid van de VGS. Van september 2018 tot januari 2021 was hij lid van het bestuur van de VNG, hij vervulde daarin de functie van penningmeester. In het bestuur van de VNG vertegenwoordigde hij de doelgroep van de gemeentesecretarissen en zorgde voor de verbinding met de VGS.

Hij was lid van de commissie Dienstverlening en Bedrijfsvoering van de VGS. Deze commissie adviseerde het bestuur over allerlei zaken op het gebied van dienstverlening, benchmark, ICT en bedrijfsvoering, intergemeentelijke samenwerking. Daarnaast was hij secretaris bij de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, één van de twaalf provinciale afdelingen van de VNG (vanaf 2012). In de periode 2013 tot 2019 was hij voorzitter van het secretarissen overleg provinciale afdelingen.

Van 2016 t/m 2019 was hij voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Oude en Nieuwe Kerk en de Protestantse gemeente van Delft.

Onder zijn leiding is de restauratie en herinrichting van de Nieuwe Kerk uitgevoerd en afgerond. Hij heeft hiermee een bijdrage geleverd aan de indrukwekkende positie die de Oude en Nieuwe Kerk in Nederland innemen. Daarnaast is hij adviseur van de Nieuwe Kerk m.b.t. de facilitaire uitbreiding van de Nieuwe Kerk en de uitbreiding van de Koninklijke grafkelder. Verder heeft hij aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van een bedrijfsvoerings-organisatie voor de Protestantse Gemeente en was hij van 2010 tot 2015 diaken binnen de Protestantse Gemeente Delft.