VGS vernieuwt internationale samenwerking

De VGS heeft de samenwerking met de ICMA voor 5 jaar verlengd. De ICMA is de internationale vereniging voor city and county managers en verbindt gemeentesecretarissen met collega's uit andere landen. 

Elk jaar neemt een delegatie van de VGS deel aan het internationale congres in de Verenigde Staten en daarnaast vinden informele uitwisselingen en contacten plaats, voornamelijk binnen Europa. Zo was Peter Agh, de regional director Europe, van de ICMA afgelopen september bij ons congres aanwezig en leverde de VGS een bijdrage aan het jaarcongres van onze Vlaamse collega's. 

Eind oktober vond het ICMA-congres opnieuw plaats, deze keer in Nashville. Bjorn van den Brink, bestuurslid van de VGS, tekende de vernieuwde overeenkomst, waarin afspraken over kennisdeling en toegang tot elkaars bijeenkomsten is geregeld. Namens de ICMA tekenden directeur Marc Ott en voorzitter Karin Pinkos.

Tijdens het congres werd bovendien afscheid genomen Frans Mencke, gemeentesecretaris in Hoorn, die de afgelopen 3 jaar als regional vice president deel uitmaakte van het ICMA-bestuur. De VGS dankt Frans voor zijn inzet afgelopen jaren als vertegenwoordiger van de VGS en als verbinder tussen de verschillende nationale beroepsverenigingen.