VGS zoekt boegbeeld!

Onze voorzitter, Herke Elbers, is per 1 januari 2020 benoemd als algemeen directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming. Helaas betekent dit voor ons ook dat haar voorzitterschap van de VGS per die datum wordt beëindigd.

De VGS zoekt daarom een nieuwe voorzitter. Graag nodigen we je uit  je de vraag te stellen of jij de opvolger van Herke zou willen en kunnen zijn als gezicht en ambassadeur van de VGS. De nieuwe voorzitter wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Indien wij erin slagen op korte termijn een nieuwe voorzitter te vinden, zal deze benoemd worden tijdens een nog uit te schrijven buitengewone Algemene Ledenvergadering op 24 januari 2020 in Utrecht.

De functie van voorzitter wordt voor een periode van drie jaar aanvaard, waarna een tweede termijn van drie jaar mogelijk is. Na zes jaar eindigt normaliter het voorzitterschap statutair. Omdat de nieuwe voorzitter niet tijdens de reguliere ALV wordt benoemd, zal de exacte termijn nader worden afgestemd.

De voorzitter is zowel voorzitter van het Dagelijks Bestuur, dat circa 7 keer per jaar vergadert, als van het Algemeen Bestuur dat circa 3 keer per jaar bijeen komt. Hij/zij houdt contacten met de commissies, met zusterverenigingen in binnen- en buitenland en is eerste aanspreekpunt voor VNG, ministeries en media. Ondersteuning wordt geboden door het VGS-bureau, dat gevestigd is in Den Haag.

De functie levert veel plezier en contacten op. Daar staat een tijdsinvestering tegenover van gemiddeld een dag per week.

Onze voorzitter heeft lef, bindend vermogen en is een excellente netwerker en teamspeler. Hij/zij draagt de visie van de VGS actief en enthousiast uit, en is gewend zich in landelijke circuits te bewegen. Hij/zij is toegankelijk en bezit naast de nodige zakelijkheid relativeringsvermogen en humor. De nieuwe voorzitter staat open voor vernieuwende ideeën en zorgt dat er ruimte is voor anderen met goede ideeën. Hij/zij is stabiel, proactief en doortastend; een goede teamleider en coach van zijn/haar medebestuursleden. Het bestuur heeft eind 2018 een werkplan met bijbehorende thema’s vastgesteld. De voorzitter zal deze als leidraad hanteren voor de komende periode. Uitgebreide informatie over de inhoud van de functie vind je in het profiel dat via deze pagina (aan de rechterzijde) te downloaden is.

Wil je meer weten over de functie, kun je contact opnemen met de huidige voorzitter, Herke Elbers of vice-voorzitter Wilma Atsma.

Ambieer jij de voorzittersrol, stel je dan kandidaat door je motivatie en c.v. te mailen aan: ingrid@gemeentesecretaris.nl

De selectiecommissie bestaat uit  Cis Apeldoorn en Sander Duymaer van Twist (AB), Wilma Atsma en Jeroen Heerkens (DB) en Sander van Waveren (VGS bureau) het bureau. De selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 8 en/of donderdag 9 januari ’s ochtends in Utrecht.

De selectiecommissie zal een enkelvoudige voordracht doen aan het bestuur en de algemene ledenvergadering.