Welkom aan nieuwe leden

Afgelopen woensdag verwelkomden we de nieuwe secretarissen en loco-secretarissen van de VGS met o.a. op het programma: kennismaking met elkaar en de VGS, het onderzoek naar het gezag van de gemeentesecretaris en vertrouwenspersonen.