pwc samenwerken met soc. ondernemingen 7 tips

Zicht op duurzame samenwerking met sociale ondernemingen

Dit jaar heeft de VGS via de gemeentesecretarissen gevraagd mee te werken aan een onderzoek van PWC naar de samenwerking tussen gemeenten en sociale ondernemingen. Het resultaat ligt er nu! Het onderzoeksrapport laat zien dat gemeenten de afgelopen twee jaar behoorlijke stappen hebben gezet in beleidsvorming en bewust bezig zijn met de samenwerking met sociale ondernemingen. Maar die laatste groep ervaart deze inzet en ontwikkeling nog niet altijd, blijkt ook uit de Social Enterprise Monitor 2020. Dit en andere belangrijke aspecten zijn opgenomen in onze aanbevelingen en adviezen voor een duurzame samenwerking: Zeven tips voor duurzame samenwerking gemeentenDe onderzoekers hopen dat deze bevindingen gemeenten helpen bij de verdere ontwikkeling van interactie en samenwerking met sociale en impact ondernemers.