Aalten

Om invulling te geven aan een duurzame herinrichting van twee belangrijke wegen, is gebruik gemaakt van de Sustainable Development Goals (SDG’s). De gemeente heeft de SDG’s in de aanbestedingsfase toegepast als basis voor het hele proces en de uitvoering. Hierdoor ontstond een vorm van vrijheid voor het ontwerp, innovatie, de uitvoering, materiaalkeuze, etc. De kracht van deze manier van werken is dat wij niet langer enkel naar gestelde eisen of richtlijnen keken, maar ons, samen met de omwonenden, meer gingen focussen op een breder kader met doelen en ambities. Integraal wordt zo gewerkt aan een optimaal ontwerp en uitvoeringsproces.

Kom kijken!

We bieden een rondleiding aan waarin de aannemer, de landschapsarchitect en de projectleider je meenemen in het proces om vervolgens het resultaat ook te bezoeken. We hopen je hiermee te inspireren en onze opgedane kennis en ervaring met je te delen.

We sluiten de middag af met een netwerkborrel op het gemeentehuis.

aalten2

Inspiratie opdoen bij herinrichtingslocatie waar Sustainable Development Goals zijn toegepast 

29 juni 2023 | 14:00-17:00 uur | Gemeentehuis Aalten

Aanmelden voor 8 juni 2023: gemeente@aalten.nl

aalten annemiek gildhuis

Annemieke Gildhuis

Gemeentesecretaris Aalten

Werkgeluk is voor mij:
Alle dagen van betekenis te kunnen zijn.