OWO

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) hebben in 2011 besloten om de krachten te bundelen. De samenwerking is gericht op een optimale dienstverlening aan de burger, een efficiënt werkende ambtelijke organisatie, betere kwaliteit, een verminderde kwetsbaarheid en een stevige positie in de regio. We zijn door samen te werken sterker en tegelijkertijd in staat onze eigenheid en zelfstandigheid te behouden. OWO is een unieke samenwerking die voor anderen interessant kan zijn, waar we beretrots op zijn en waarbij we zien dat deze het werkgeluk van onze medewerkers, onszelf en ons bestuur vergroot. Het verbreedt ieders horizon, vergroot de impact en zorgt voor betere, goedkopere en meestal snellere resultaten.

Insteek is zelfstandig blijven door aanpak

De ‘hoe’ kant is volgend op de inhoudelijke samenwerking en georganiseerd op basis van gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij ieder vanuit die gedachte een deel verzorgt/aanstuurt namens het geheel. Het is een mooi voorbeeld van samenwerken zonder ingewikkelde juridische constructies, waar we dagelijks op voortbouwen en waarbij we onze ervaringen met alle plezier willen delen met andere gemeenten.

 

Werkgeluk is voor ons:
Samen met elkaar aan dezelfde kant van het touw trekken en zien dat we daardoor ons gezamenlijke doel bereiken.

Rondleiding door het OWO gebied

9 november 2022 | 15:00 - 19:00 uur

Aanmelden tot 26 oktober per mail bij Mirjam van Werven - m.vanwerven@owo-gemeenten.nl

remco van maurik

Remco van Maurik

Gemeentesecretaris Weststellingwerf

willem mutter

Willem Mutter

Gemeentesecretaris Ooststellingwerf

marjan van der weij

Marjan van der Weij

Gemeentesecretaris Opsterland