Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug biedt zijn medewerkers een interne coach aan omdat ze ervan overtuigd is dat mensen gelukkiger worden als ze beter inzicht krijgen op hun eigen actie en reactiepatronen, het effect van eigen communicatie, houding en gedrag. Dit kan bijdragen aan de mate van professionaliteit en taakvolwassenheid.

Met coaching intern onderzoek je hoe je beter kunt omgaan met onzekerheden en situaties op het werk (en vaak ook privé). Het pakt direct het probleem aan en leert je om zelf werkbare oplossingen te vinden. Medewerkers kunnen met persoonlijke ontwikkelingsvragen en ziekteverzuimvragen terecht bij de interne coach. 

Het voordeel van een interne coach:

 • De interne coach kent de interne organisatie goed;
 • De interne coach is neutraal en heeft geen belang;
 • De medewerker kan de interne coach rechtstreeks benaderen voor een afspraak. Dit kan ook via de leidinggevende, adviseur P&O of arbodienst. Daardoor wordt tijd gewonnen en is de drempel laag;
 • Door snel te kunnen reageren op vragen van medewerkers kan ziekteverzuim worden voorkomen, dan wel worden beperkt;
 • Door de interne coach kunnen, op basis van de begeleiding van medewerkers en teams, algemene adviezen gegeven worden aan het management. Deze adviezen hebben geen betrekking op de direct individuele medewerker. Dit i.v.m. de vertrouwelijkheid van de coaching;
 • De interne coach kan ook gevraagd worden mee te denken met teamontwikkeling, trainingen op het gebied van communicatie, samenwerken en intervisie.
 • Door een interne coach te hebben kunnen er meer medewerkers gebruik van maken dan extern omdat dit financieel voordeliger is.

Wij bieden het volgende aan:

 • 2 x 1,5 uur een live bijeenkomst voor maximaal 5 deelnemers
 • Korte introductie over ontstaan en functie van de interne coach
 • Oefening: “Loop je toekomst”
  Deze oefening kan zowel in de individuele coachsessie worden gedaan als bij een training van medewerkers 
utrechtse heuvelrug02

Introductie over de functie van de interne coach

10 oktober 2022 (aanmelden tot 1 oktober)

17 november 2022 (aanmelden tot 4 november)

15:00 - 16:30 uur

Aanmelden en meer informatie per mail bij Jolanda.vanveen@heuvelrug.nl

marjan havekes

Marjan Havekes

Gemeentesecretaris Utrechtse Heuvelrug

Werkgeluk is voor mij:
In een omgeving te werken waarin ik een bijdrage lever die ertoe doet. Ik word uitgedaagd op mijn kwaliteiten, ervaar autonomie en voel vertrouwen. Een werkcultuur vanuit het principe ‘leren en verbeteren’.