Zeist

De vereniging van gemeentesecretarissen bestaat 75 jaar. Reden om als beroepsgroep de verbinding stevig met elkaar aan te gaan. Werkgeluk is voor mij kennis/kunde delen en terugontvangen. Dat is voor mij een reden dat ik de kennis van mijn nevenfunctie als universitair docent aan de VU Amsterdam wil delen met collega’s, mede naar aanleiding van mijn proefschrift over leiderschap van gemeentesecretarissen, dat ik 7 jaar geleden heb geschreven. Daarnaast laat ik in de middag een groots project zien, waarin een wijk in Zeist (Vollenhove) een ongekende transformatie ondergaat van achterstand naar “the place to be”.

1e dagdeel:
Het College “Leiderschap van gemeentesecretarissen in complexe tijden”, van René Grotens, waarin hij praktijk en theorie met elkaar verbindt en reflecteert op de bevindingen uit zijn proefschrift “Kwetsbaar in Balans”.

2de dagdeel:
Na de aangeboden lunch vertrekken we naar een bijzonder project: De L-flat in Vollenhove. Met een investering van 10 miljoen wordt deze wijk getransformeerd tot moderne wijk, waarin (toekomstige) bewoners voorop staan. We sluiten af met een borrel en een hapje op het Gemeentehuis van Zeist. 

zeist02

Een dag onder de pannen in Zeist

Een geheel gevulde dag inclusief lunch en afsluiting met borrel en hapje


14 oktober 2022 | ontvangst 09:30 uur | gemeentehuis Zeist

Aanmelden voor 30 september 2022 per mail bij Margreet Mensink - m.mensink@zeist.nl

rene grotens

René Grotens

Gemeentesecretaris Zeist

Werkgeluk is voor mij:
Kennis/kunde delen en terugontvangen.