Carla Swart URK 2

Carla Swart - Gemeente Urk

Het schaap was op Urk!

Op Urk, omdat dit voormalig eiland graag vasthoudt aan de rijke cultuur en tradities die op een eiland voorkomen. In 1662 hebben de toenmalige bewoners een palenscherm aangelegd rondom het eiland ter voorkoming van het afkalven van het land door de Zuiderzee. Dit jaar is het palenscherm volledig gerenoveerd en is het een leuke wandelroute geworden. Zelf loop ik graag een "rondje palenscherm" voordat er 's avonds een raadsbijeenkomst start of tijdens het bijpraten met een collega. Het schaap was onder de indruk van de bloemenpracht, die de collega's van de buitendienst langs het palenscherm hebben aangelegd.

Ook was het schaap getuige van een kort overleg tussen mij en collega Andries Brands van het sociaal domein. Het coalitie-akkoord wordt momenteel vertaald naar een college-programma. Alle collega's uit alle domeinen in alle functies zijn nadrukkelijk uitgenodigd om, zonder kaders of beperkingen, een stukje mee te schrijven aan het college-programma. Op deze manier wordt het college-programma van iedereen en wordt het realistisch en uitvoerbaar. Andries voegt alle input samen en legt het naast het coalitie-akkoord en de kadernota.

De Zuiderzee-gemeente beviel het schaap zo goed, dat het graag in de buurt van het IJsselmeer blijft..... (augustus '22)