Christien en theo

Christien Bronda - Gemeente Groningen

Het schaap kwam in een grote zware houten box van Opsterland naar Groningen. Door omstandigheden moest het Schaap per bode reizen en hebben Marjan van der Weij en ik elkaar niet ontmoet bij de schaapswisseling.
Eenmaal uitgepakt bleek het een aandoenlijk schattig diertje te zijn met 5 pootjes. De verleiding om het bij ons te houden en het een leuke plek te geven in het nieuwe gerestaureerde stadhuis was groot.

Maar toch ging het dier, weer zorgvuldig ingekapseld, mee naar een bijeenkomst in het mooie Drentheland om in de dierbare handen te worden gegeven van de gemeentesecretaris van Assen, Theo Dijkstra.

Wij delen samen de regio Groningen-Assen. https://regiogroningenassen.nl/
In de komende jaren wordt in zes gebieden in Nederland, waar de woningkrapte het grootst is, het woningtekort versneld aangepakt. De gemeente Groningen is één van deze zes gebieden. Tot 2040 moeten hier en in de omliggende regio minimaal 35.000 woningen gebouwd worden. De gemeente Groningen heeft hiervoor in januari 2019 een Woondeal gesloten met de minister van BZK. Deze Woondeal wordt verder uitgewerkt in een Verstedelijkingsstrategie voor het hele grondgebied van Regio Groningen-Assen. (juni '22)