Erich Dijk - Gemeente Waterland

Nadat ik het schaap met de vijf poten in ontvangst mocht nemen van college Nanda Hellingman en het begeleidend schrijven las met daarin het nadrukkelijke verzoek om een relatie te leggen met het thema werkgeluk moest ik even goed nadenken hoe en wat ik dan in een foto moest vastleggen. Werkgeluk is voor mij het hele pakket; een fijne werkomgeving; fijne collegiale sfeer en voldoende uitdagingen en de ruimte om die uitdagingen op te pakken. Waterland is een prachtige landelijke gemeente met schitterende kernen waarvan de meeste een beschermde dorps- of stadsgezicht hebben. Echter zou een foto-overzicht dan meer op een toeristische flyer gaan lijken. De fijne collegiale sfeer wilde ik wel weergegeven. Iedere donderdag gaan we in een wisselende samenstelling met elkaar voetballen. Het gaat er best fanatiek aan toe maar altijd met zorg naar elkaar. Dit uur heeft een zeer positief effect op de onderlinge verhoudingen en straalt door naar rest van de organisatie.

Ik gaf het schaap door aan collega Robert Reus. Toen ik twee jaar geleden gestart ben als secretaris heb ik hem benaderd met de vraag of hij een coachrol wilde vervullen. Sindsdien voeren wij periodiek gesprekken die zeer waardevol zijn en die zeker hebben bijgedragen aan mijn werkgeluk. Als blijk waardering heb ik het schaap dan ook aan hem overgedragen. (september '22)