Marjan van der Weij Opsterland

Marjan van der Weij - Gemeente Opsterland

Samen met mijn collega gemeentesecretarissen Remco van Maurik en Willem Mutter, onze secretaris Mirjam van Werven en de #VSG mascotte ‘het schaap met 5 poten’, was ik vorige week op een super leuk lunchuurtje bij de afdeling bedrijfsvoering, die werkt voor onze drie gemeenten, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO). Zoals je ziet was iedereen enorm blij elkaar na 2 jaar weer fysiek te ontmoeten. We spraken met elkaar over onze samenwerking en wat zo mooi naar voren kwam is dat voor 3 gemeenten werken leuk, lastig, leerzaam en lucratief is. Samen kunnen we meer en beter!

In de OWO samenwerking moet je wel een schaap met 5 poten zijn. Voor OWO werken betekent drie gemeenten kennen, werken voor drie colleges (15 bestuurders), drie raden en bovenal voor 90.000 inwoners. Dat vraagt gedrevenheid en geduld, buiten de hokjes denken, maatwerk leveren en heel veel schakelen.

We hadden een mooi gesprek en ik ben er enorm trots op dat alle 3 gemeenten op deze manier zelfstandig kunnen blijven door met elkaar samen te werken.

Bedankt, Jelmer dat je me de VSG mascotte kwam brengen! Vandaag heb ik het doorgegeven aan Christien Bronda van de gemeente Groningen. Ben heel benieuwd waar jij trots op bent Christien!