Online gastcollege Ermelo

Online gastcollege van gemeente Ermelo

Op 23 maart vond het online gastcollege over succesvol samenwerken plaats. Tijdens het digitale gastcollege hebben Saskia van Oene (adjunct directeur) en Aldrik Weststrate (directeur gemeentesecretaris) de aanwezigen meegenomen in de organisatieontwikkeling van Ermelo.

Ermelo ontwikkelt zich sinds 2018 naar een platte netwerkorganisatie. Actueel in deze ontwikkeling zijn het implementeren van opgavegericht werken, medewerkers in hun kracht zetten door ze team-en ontwikkel rollen aan te bieden én het borgen van het bestuurlijk-ambtelijk samenspel in een platte organisatie. Tijdens het college zijn er ervaringen met deze ontwikkelingen uitgewisseld. Gemeenten staan hierin eigenlijk voor dezelfde opgave, maar gaan er anders mee om. Af en toe bij de 'buren' kijken helpt om ook je eigen blik weer aan te scherpen. Het gastcollege werd afgesloten met de uitnodiging om elkaar eens fysiek te treffen om ervaringen uit te wisselen.