Workshop IV - 'Wat is werkgeluk?' door Anne Willemsen en Saskia van Jansen (BMC Yacht Group)

Een korte theoretische uiteenzetting over werkgeluk; wat is het, hoe ontstaat het? Inzicht in trends en ontwikkelingen. Een interactieve ontmoeting; wat is relevant voor een gemeentesecretaris in hun werkgeluk? Werkgeluk in de ambtelijke organisatie; welke verschijningsvorm wordt het meest gewaardeerd als waardevol en waarom? (voorbeelden: laag verzuim, laag verloop, lange dienstverbanden, sportclub, innovatie, teamuitjes etc.). Wat kun je doen als gemeentesecretaris als ambassadeur van werkgeluk? Wanneer ben je boegbeeld én ambassadeur van werkgeluk? 

Anne Willemsen is senior adviseur en Saskia Jansen is managing consultant bij BMC.