Congrestival VNG

Ook deze editie zijn er weer speciaal voor gemeentesecretarissen activiteiten op het congres. Meer informatie hierover wordt o.a. via de digitale nieuwsbrief aan de leden gedeeld.

Plaats: waarschijnlijk Utrecht