VNG meerjaren plan

Tijdens het VNG congres in juni

Belangrijkste thema's voor de komende jaren en de inzet

Meerjarenvisie VNG

De VNG stelt voor de nieuwe bestuursperiode een meerjarenvisie op. Daarin worden de belangrijkste thema's voor de komende jaren en de inzet daarop van de VNG vastgelegd.

Te belangrijk om (alleen) aan de bestuurders over te laten! Daarom hebben we VNG-directeur Pieter Jeroense gevraagd om ons bij te praten en het gesprek aan te gaan. De meerjarenvisie wordt tijdens het VNG congres in juni vastgesteld. Deze bijeenkomst vindt aansluitend aan de AB-vergadering van de VGS plaats.

Plaats: Stadhuis Amersfoort
Starttijd: 14:30, 8 maart 2019 
Eindtijd: 16:00, 8 maart 2019