Bijeenkomst voor de Noordelijke kringen

Een bijeenkomst van de Noordelijke kringen van gemeentesecretarissen in samenwerking met de VGS.

Thema: Hoe organiseer je majeure opgaven en waar haal je de expertise vandaan?
Neem bijvoorbeeld een klimaatopgave. De gemeente Assen heeft de ambitie om een aardgasvrije wijk te realiseren. Het onderwerp ‘klimaatadaptatie’ staat hoog op de agenda. Dan komt er natuurlijk heel wat op je af, maar de vraag is hoe organiseer je zo’n opgave en vooral ook waar haal je de expertise vandaan? Zijn er samenwerkingsscenario’s denkbaar om dit soort opgaven vorm te geven? Overigens speelt dit organisatievraagstuk niet alleen op dit onderwerp. Meer in algemene zin gaat het erom, hoe je ambities kan realiseren met een relatief beperkte capaciteit. Dan heb je elkaar nodig, maar hoe dit vorm te geven?

Tijd: 13.00 uur tot 17.00 uur (inloop is met lunch)
Locatie: Hotel restaurant Nieuw Allardsoog, Jarig van der Wielenwei 6 in Bakkeveen

Wil je je al aanmelden, dat kan via vgs@gemeentesecretaris.nl

Meer informatie over de bijeenkomst volgt.