Online lunchuurtje over 'Het gezag van de gemeentesecretaris'

Met de Stichting Beroepseer praten we over het gezag van de gemeentesecretaris n.a.v. de eerdere publicatie en enquête die hierover
gehouden is in een aantal gemeenten. Hoe kijken anderen tegen jou aan, hoe zit het met jouw gezag?

Aanmelden kan via vgs@gemeentesecretaris.nl

 

Nuttig gerust je lunch tijdens het uurtje.