Congres 'Jacht op de publieke waarde'

Tijdens het congres gaan we het samen met je en andere topmanagers van provincies en Rijk hebben over hoe je in de huidige uitdagende maatschappelijke context tot publieke waarde kunt komen. Want dat blijkt telkens maar weer weerbarstige materie. Het gesprek geven we mede vorm langs de lijnen van het nog te verschijnen boek over de “Jacht op Publieke Waarde”. In dit boek staan de huidige maatschappelijke context én tal van basisprincipes rond het realiseren van publieke waarde beschreven.

Op 24 november bespreken we de vraag: wat betekent dit verhaal voor je organisatie en jouw medewerkers én hoe kan opgavegericht werken bijdragen? Doel is om van elkaar te leren en uiteindelijk tot een aantal gedeelde conclusies te komen.

De VGS organiseert dit congres samen met Berenschot en nodigt je hiervoor van harte uit. Het congres vindt in Het Spoorwegmuseum (Utrecht) plaats en als de omstandigheden het toelaten, maakt een borrel onderdeel uit van het programma. 

Aanmelden kan via vgs@gemeentesecretaris.nl