IMG 0426

Juist in de uitvoering en sturing liggen kansen

Kennis te delen en elders in zetten

Versnelling transitie Sociaal Domein

De politieke discussie over het sociaal domein richt zich snel op budgetten en tekorten.

Dat is logisch gezien de opgave waar veel gemeenten voor staan, maar juist in de uitvoering en sturing liggen kansen. Kennisinstituut Movisie bundelt expertise en wil de beste medewerkers van Nederlandse gemeenten ondersteunen om hun kennis te delen en elders in te zetten. Op deze middag gaan we met elkaar, aan de hand van inspirerende voorbeelden, op zoek naar de rol die gemeentesecretarissen kunnen spelen in de doorontwikkeling van het sociaal domein.

Plaats: Huizen
Starttijd: 15:30, 20 maart 2019
Eindtijd: 19:00, 20 maart 2019