IMG 0520

Vereniging van Gemeentesecretarissen

Meer weten?

Contact

Wil je meer weten over de VGS? Neem dan contact op met het VGS Bureau.

Helen Schuurmans, Bestuursadviseur / Hoofd Bureau: 06 - 3419 6245
Ingrid Vogel
, Ambtelijk secretaris/schakel met de vertrouwenspersonen: 06 - 4241 6030 
Monique Kortwijk, opleidingscoördinator:  06 - 1842 7481

Of stuur een e-mail naar vgs@gemeentesecretaris.nl

VGS bureau
Nassaulaan 12
Postbus 30435
2500 GK Den Haag