Thema's VGS

De Vereniging van Gemeentesecretarissen stelt zich ten doel bij te dragen aan een continue verbetering van het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland, met name op het terrein van het lokaal bestuur.

Als eerste adviseur van het college en als ‘citymanager van de toekomst’ zijn gemeentesecretarissen cruciaal voor een sterk lokaal bestuur. Naast het versterken van het vak van de gemeentesecretaris in de vorm van opleidingen draagt de VGS bij aan de versterking van het openbaar bestuur door uitwisseling, onderzoek en dialoog te faciliteren. Dit doet de VGS op meerjarig gekozen thema’s, waarvan wij zien dat het de agenda gaat bepalen.

Voor 2021 en 2022 gaat het om de thema’s: kwaliteit van de lokale democratie, Werken als 1 overheid, digitalisering en uitvoeringskracht.