Digitalisering

Onze samenleving is digitaal in transitie. Die transitie biedt nieuwe mogelijkheden en kansen voor onze welvaart en ons maatschappelijk welzijn. Denk aan het efficiënt en effectief inrichten van processen of het verlagen van drempels om met elkaar in contact te komen.

Digitalisering roept ook nieuwe vragen op rond digitale ontwrichting (WRR – Voorbereiden op digitale ontwrichting, 2019) of hoe we (digitale) grondrechten borgen in de informatiesamenleving (Rathenau Instituut – Mensenrechten in het robottijdperk, 2017). De lokale overheid staat dichtbij haar inwoners en middenin de samenleving. Vanuit dat perspectief pakt zij de kansen die digitalisering biedt en werkt aan de mogelijke keerzijden ervan.

Digitalisering is niet meer alleen een onderwerp van de ICT-afdeling, maar verschuift naar de kern van de samenleving en het functioneren van de overheid. Digitalisering draagt zodoende bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Gemeentesecretarissen hebben een belangrijke rol bij zowel het aanjagen en faciliteren van de transitie in hun eigen organisatie (o.a. common ground), maar ook in het (sturen op) verbinden van de digitale kansen met beleid en uitvoering (digitaal leiderschap).

De VGS organiseert bijeenkomsten op dit thema. Houd hiervoor de agenda in de gaten.