Kwaliteit lokale democratie

Onder gemeentesecretarissen bestaan steeds meer zorgen over de verruwing van de politiek en de kwaliteit van de lokale democratie.

Belangrijke vraagstukken zijn onder andere de impact van social media, de versnippering en polarisatie, buiten lokale invloeden en de verdeling van bevoegdheden.

De VGS organiseert bijeenkomsten op dit thema. Houd hiervoor de agenda in de gaten.

De VGS werkt samen in het programma Democratie in Actie. Dit is  samenwerkingsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters.

Het richt zich op het versterken en vernieuwen van de lokale democratie. Het versterken is noodzakelijk omdat op lokaal niveau veel onderwerpen spelen van groot maatschappelijk belang, zoals de transformatie in het sociaal domein, de implementatie van de Omgevingswet, de energietransitie en de overgang naar aardgasvrije wijken.  Aangezien de behoefte per gemeente kan verschillen, gaat het altijd om lokaal maatwerk. Bovendien biedt het programma kennis en ervaringen uit de praktijk door dit bij gemeenten op te halen en actief te delen.

Wil je meedenken op dit thema? Stuur dan een mail naar VGS@gemeentesecretaris.nl