Uitvoeringskracht

Continuïteit en wendbaarheid van uitvoering voor goede dienstverlening aan burgers, instellingen en bedrijven. Dat was het doel van de opdracht “Werk aan Uitvoering” van ABD Topconsult.

Momenteel wordt er in diverse sporen, waarbij op sommige sporen ook gemeentesecretarissen betrokken zijn, nagedacht over hoe de uitvoerbaarheid van dienstverlening verder verbeterd kan worden. Het gaat om de thema’s: toekomstbestendige dienstverlening, versnellen digitale agenda, statuur van de uitvoering en rol van de politiek.

Omdat de gemeente naast lokale beleidsbepaler steeds meer een uitvoeringsorganisatie wordt (steeds meer centrale taken worden gedecentraliseerd), de taken steeds complexer worden en de gemeentelijke organisatie nog niet toegesneden is op een andere manier van werken zal de VGS dit thema ook oppakken. De gemeentesecretaris is immers bij uitstek degene die vraagstukken over uitvoerbaarheid kan aankaarten bij het Rijk en degene die sturing moet geven aan de veranderende organisatie.

De VGS organiseert bijeenkomsten op dit thema. Houd hiervoor de agenda in de gaten.

Publicaties op dit thema:

Uitvoering op z’n kop 
Een reeks van essays ter voorbereiding van 4 webinars:
1)Uitvoering: wat gaat er mis, welke acties nemen we?
2) Werken als één overheid’,
3) Maatwerk als regel’ en
4) Leiderschap in transitie’.

De uitkomsten van deze sessies worden verwerkt in het essay ‘Uitvoering op z’n Kop’, dat aan het einde van dit jaar verschijnt. 

Handreiking arbeidsmarktvisie/ bouwstenen
 
Publicatie volgt in het najaar van 2021. Zie website A&Ofonds 
 Een praktische handreiking door de VNG, het A&O fonds en de Argumentenfabriek opgesteld met ondersteuning van de VGS.Regionale samenwerking


Balanceren tussen inkapseling en afstoting
Een easy over strategische functie bij de Rijksoverheid

 De Gemeentesecretaris en regionale samenwerking
De presentatie van het VGS luchuur 10 september 2021Wil je meedenken op dit thema? Stuur dan een mail naar VGS@gemeentesecretaris.nl