Werken als 1 Overheid

Er staan grote opgaven op de maatschappelijke agenda. Opgaven die overheden, taken en regio’s overstijgen. Hoe bestrijden we het woningtekort? Hoe maken we de overstap naar een duurzaam energiesysteem? En hoe zorgen we ervoor dat kwetsbare burgers in de ggz de hulp krijgen die zij nodig hebben? Al dit soort opgaven vragen om een betekenisvolle rol van de overheid. Een overheid die in kan spelen op veranderende omstandigheden en zorgt voor effectieve verbindingen naar zowel inwoners als private en maatschappelijke organisaties zodat ook zij hun bijdrage kunnen leveren. De  samenleving heeft overheden nodig die door intensieve samenwerking als één overheid opereren.

De studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen heeft in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek en aanbevelingen gedaan over het werken als één overheid aan grote opgaven.

De VGS heeft het rapport en de aanbevelingen omarmd en wil graag een bijdrage leveren aan de opvolging van het rapport en daarmee aan de versterking van het openbaar bestuur.

De rol van gemeentesecretarissen is belangrijk in deze opgave, omdat het gaat over complexe integrale vraagstukken die sector overstijgend zijn en vragen om samenwerking tussen diverse overheden.

De VGS organiseert bijeenkomsten op dit thema. Houd hiervoor de agenda in de gaten.

Publicaties op dit thema:


Jacht op Publieke waarden
 
Hoe kunnen overheden maximaal publieke waarde kunnen realiseren? Vanuit de kracht van de eigen organisatie, de eigen leiders, maar vooral ook vanuit samenwerking en samenleving.Wil je meedenken op dit thema? Stuur dan een mail naar VGS@gemeentesecretaris.nl