Dagelijks Bestuur

 • Aly van Berckel- van de Langemheen

  Aly van Berckel- van de Langemheen

  Bestuurslid

  Aly van Berckel is sinds april 2021 gemeentesecretaris in Tilburg. Zij wil vanuit die functie en haar netwerk graag een bijdrage leveren aan de professionalisering van het vak van gemeentesecretaris, maar ook aan de positie van gemeentesecretarissen en de VGS in het speelveld van gemeenten, provincies, het rijk en andere partners. De werkagenda van de VGS met daarin een prominente plek voor de thema’s 'werken als 1 overheid' en ‘uitvoeringskracht’ spreekt haar zeer aan. Met veel plezier zal zij de door haar opgedane brede ervaring binnen de overheid op Europees, rijks- en gemeentelijk niveau hiervoor inzetten.

 • Eva van der Bruggen

  Eva van der Bruggen

  Vicevoorzitter

  Sinds 2023 gemeentesecretaris van Schagen, en zo’n enthousiasme voor het vak, dat een bestuurslidmaatschap van de VGS zeer gewenst was.

  Eva heeft in meerdere delen van het land gewerkt binnen het openbaar bestuur (2e Kamer, Waterschap, gemeente) en wil zich graag inzetten voor het samenspel tussen organisaties, politiek en media in politiek bestuurlijke  organisaties ten gunste van de VGS.

 • Dick Emmer

  Dick Emmer

  Bestuurslid

  Dick Emmer is gemeentesecretaris van Zwolle. Dick heeft ervaring als gemeentesecretaris in drie gemeenten, als loco-secretaris, als wethouder en als AB lid van de VGS.

  Dick vindt de relevantie van de VGS voor de leden groter dan ooit. De dynamiek rond de lokale overheid neemt toe door decentralisaties, veranderende financiële verhoudingen, co-creatie, opereren in netwerken en een wisselend politiek landschap. Het leiding geven aan een complexe organisatie in dit krachtenveld, in deze dynamiek, vraagt veel van ons als gemeentesecretarissen. Een sterke VGS is dan onontbeerlijk als inspiratiebron, als plek voor intervisie, als vertegenwoordiger en belangenbehartiger bij bijvoorbeeld VNG en ministeries en als ‘veilige haven’ om collega’s te ontmoeten en je netwerk te verstevigen. En daar draagt hij graag een steentje aan bij.

 • René Grotens

  René Grotens

  Secretaris

  René is gemeentesecretaris in Zeist. Hij was aanvankelijk lid van het Algemeen Bestuur van de VGS sinds en is vanaf mei 2023 lid van het DB. 

  René is een aantal jaren geleden gepromoveerd op het onderwerp “Leiderschap van gemeentesecretarissen in complexe omgevingen”.  Hij vindt het vak van gemeentesecretaris een kwetsbaar vak. René is ervan overtuigd, dat de werkrelatie in de omgeving van gemeentesecretarissen, één van de belangrijkste elementen is, om te kunnen slagen in ons vak. Hij zal zich inzetten om de verbinding tussen de leden van de VGS onderling en met hun omgeving, te versterken. Daarnaast zet René zich in om het vak van gemeentesecretaris in het openbaar bestuur meer in positie te brengen, want gemeentesecretarissen maken besturen mogelijk en daardoor het verschil. Daarom, zo stelt René, is een krachtige VGS met actieve leden nodig.

 • Peggy Hurkmans

  Peggy Hurkmans

  Penningmeester

  Peggy Hurkmans is sinds december 2019 gemeentesecretaris in Bernheze. Daarvoor was zij gemeentesecretaris in Heeze-Leende.

  Zij was eerder zes jaar AB lid van de VGS en de overstap naar het DB voelde als een natuurlijke stap vanuit de enorme betrokkenheid die zij bij de vereniging ervaart.

 • Pim van Vliet

  Pim van Vliet

  Voorzitter

  Pim van Vliet is vanaf oktober 2018 de gemeentesecretaris van Leiden. Ze werkte hiervoor al bij de gemeente als interim-hoofd concernstaf en was toen nauw betrokken bij de totstandkoming van het bestuursakkoord ‘Samen maken we de Stad’. Daarvoor was ze manager bij de rijksoverheid, ze werkte daar onder meer als projectdirecteur Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

 • Jasper de Wit

  Jasper de Wit

  Bestuurslid

  Jasper de Wit is gemeentesecretaris/algemeen directeur in Wageningen: Wereldstad in zakformaat. Hart van de Foodvalley met een universiteit die bijdraagt aan wereldwijde maatschappelijke opgaven. Stad van de Vrijheid waar ieder jaar het Bevrijdingsvuur wordt ontstoken en naar vele andere gemeenten wordt gebracht. Vanuit de overtuiging dat de eerste overheid er steeds meer toe doet, draagt hij graag bij aan de verdere professionalisering van het vak. Waarbij een belangrijke missie voor ons is om te bouwen aan samenwerkingsbewuste, fitte en digitale organisaties van de toekomst.

  Authentiek leiderschap van de gemeentesecretaris, met verstand en vergezicht, humor en nieuwsgierigheid, dragen in zijn ogen bij aan gemeentelijke organisaties die het verschil kunnen maken. Het dansen tussen schalen (van Brussel tot buurt) vraagt veel van onze stuurmanskunst. De VGS biedt daarvoor een prachtig en inspirerend platform in velerlei opzichten!

Algemeen Bestuur

 • Jan Herman de Baas - Gemeente Arnhem, Gelderland
 • Aart van den Brink - Gemeente Middelburg (Z.), Zeeland
 • André Heijkamp - Gemeente Nunspeet, Gelderland
 • Edith Jacobs - Gemeente Cranendonck, Noord-Brabant
 • Roelof Pieter Koning - Gemeente De Wolden, Drenthe
 • Annelies Kroeskamp - Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland
 • Ellie Liebregts - Gemeente Nieuwegein, Utrecht
 • Nico Middelbos - Gemeente Kampen, Overijssel
 • Erwin Stolk - Gemeente Vlaardingen, Zuid-Holland
 • Paul van Vilsteren - Gemeente Het Hogeland, Groningen
 • Evert Voorn - Gemeente Venray, Limburg
 • Bert Winthorst - Gemeente Amstelveen, Noord-Holland
 • Martine Enthoven - Gemeente Uitgeest, Noord-Holland
 • Alexander van Mazijk - Gemeente Almere, Flevoland
 • Kristiaan Strijker - Gemeente Súdwest-Fryslân, Fryslân
 • Edwin Kolen - Gemeente Rucphen, Noord-Brabant