Dagelijks Bestuur

 • Pim van Vliet

  Pim van Vliet

  Voorzitter

  Pim van Vliet is vanaf oktober 2018 de gemeentesecretaris van Leiden. Ze werkte hiervoor al bij de gemeente als interim-hoofd concernstaf en was toen nauw betrokken bij de totstandkoming van het bestuursakkoord ‘Samen maken we de Stad’. Daarvoor was ze manager bij de rijksoverheid, ze werkte daar onder meer als projectdirecteur Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

 • Andreas de Graaf

  Andreas de Graaf

  Secretaris

  Andreas de Graaf is sinds juni 2018 gemeentesecretaris van de gemeente Voorschoten (hiervoor vervulde hij dezelfde functie maar dan als waarnemer).

  Andreas is werkzaam geweest in verschillende managementfuncties van de toenmalige Werkorganisatie Duivenvoorde (ambtelijke samenwerking van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar), was adviseur bij Hiemstra en de Vries voor verschillende gemeente en werkte 6 jaar als management lid bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

 • Aly van Berckel- van de Langemheen

  Aly van Berckel- van de Langemheen

  Bestuurslid

  Aly van Berckel is sinds april 2021 gemeentesecretaris in Tilburg. Zij wil vanuit die functie en haar netwerk graag een bijdrage leveren aan de professionalisering van het vak van gemeentesecretaris, maar ook aan de positie van gemeentesecretarissen en de VGS in het speelveld van gemeenten, provincies, het rijk en andere partners. De werkagenda van de VGS met daarin een prominente plek voor de thema’s 'werken als 1 overheid' en ‘uitvoeringskracht’ spreekt haar zeer aan. Met veel plezier zal zij de door haar opgedane brede ervaring binnen de overheid op Europees, rijks- en gemeentelijk niveau hiervoor inzetten.

 • Eva van der Bruggen

  Eva van der Bruggen

  Bestuurslid

  Sinds 2018 gemeentesecretaris van Texel, en zo’n enthousiasme voor het vak, dat een bestuurslidmaatschap van de VGS zeer gewenst was.

  Eva heeft in meerdere delen van het land gewerkt binnen het openbaar bestuur (2e Kamer, Waterschap, gemeente) en wil zich graag inzetten voor het samenspel tussen organisaties, politiek en media in politiek bestuurlijke  organisaties ten gunste van de VGS.

 • Sander Duijmaer van Twist

  Sander Duijmaer van Twist

  Bestuurslid

  Sander was al lid van het Algemeen Bestuur van de VGS. Hij is vanaf 2021 gemeentesecretaris in Capelle aan den IJssel en daarvoor van 2016 tot 2020 gemeentesecretaris van Maasluis. Sander vindt zijn vak prachtig, uitdagend maar soms ook super ingewikkeld. Waarbij er steeds andere eisen aan de gemeente en dus de gemeentesecretaris worden gesteld. Dat maakt een vereniging als de VGS heel belangrijk. Een bijzondere vereniging voor een bijzonder beroep! Die ons met elkaar verbindt, onze kennis en kunde benut  en ons ondersteunt bij de ontwikkeling van ons vak. Sander wil graag zijn steentje bijdragen aan de verdere ontwikkeling hiervan.

 • Dick Emmer

  Dick Emmer

  Bestuurslid

  Dick Emmer is gemeentesecretaris van Zwolle. Dick heeft ervaring als gemeentesecretaris in drie gemeenten, als loco-secretaris, als wethouder en als AB lid van de VGS.

  Dick vindt de relevantie van de VGS voor de leden groter dan ooit. De dynamiek rond de lokale overheid neemt toe door decentralisaties, veranderende financiële verhoudingen, co-creatie, opereren in netwerken en een wisselend politiek landschap. Het leiding geven aan een complexe organisatie in dit krachtenveld, in deze dynamiek, vraagt veel van ons als gemeentesecretarissen. Een sterke VGS is dan onontbeerlijk als inspiratiebron, als plek voor intervisie, als vertegenwoordiger en belangenbehartiger bij bijvoorbeeld VNG en ministeries en als ‘veilige haven’ om collega’s te ontmoeten en je netwerk te verstevigen. En daar draagt hij graag een steentje aan bij.

 • Peggy Hurkmans

  Peggy Hurkmans

  Bestuurslid

  Peggy Hurkmans is sinds december 2019 gemeentesecretaris in Bernheze. Daarvoor was zij gemeentesecretaris in Heeze-Leende.

  Zij was eerder zes jaar AB lid van de VGS en de overstap naar het DB voelde als een natuurlijke stap vanuit de enorme betrokkenheid die zij bij de vereniging ervaart.

Algemeen Bestuur

 • Jan Herman de Baas - Gemeente Arnhem, Gelderland
 • Aart van den Brink - Gemeente Middelburg, Zeeland
 • Maaike van Gils - Gemeente Tytsjerksteradiel, Friesland
 • René Grotens - Gemeente Zeist, Utrecht
 • André Huykman - Gemeente Zoetermeer, Zuid-Holland
 • Ciska de Jong - Gemeente Heiloo, Noord-Holland
 • Thijs de Jongh - Gemeente Steenbergen, Noord-Brabant
 • Jan L'Ortije - Gemeente Roerdalen, Limburg
 • Tineke van Lenthe - Gemeente Dronten, Flevoland
 • Maaike Pippel - Gemeente Zandvoort, Noord-Holland
 • Erwin Stolk - Gemeente Vlaardingen, Zuid-Holland
 • Beatrijs de Vries - Gemeente Coevorden, Drenthe
 • Nico Middelbos - Gemeente Kampen, Overijssel
 • Paul van Vilsteren - Gemeente Het Hogeland, Groningen
 • André Heijkamp - Gemeente Nunspeet, Gelderland
 • Edith Jacobs - Gemeente Cranendonck, Noord-Brabant