Pand VGS 3

Financieel overzicht

Door Algemene Ledenvergadering vastgesteld

Jaarverslagen

De jaarverslagen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering tijdens het jaarcongres van de VGS.

Download Jaarverslagen