VGS Samenwerking

VGS-leden in diverse organisaties

O.a. Beleidscommissies, College voor Arbeidszaken en Adviescommissies

Kennispartners en externe relaties

De VGS heeft veelvuldig contact met diverse organisaties in het openbaar bestuur.

Daarnaast heeft de VGS een samenwerking met BMC en Rijnconsult die vanuit hun expertrol advies geven, onderzoek doen naar thema’s uit het lokaal bestuur, etc.

VGS-leden zijn in diverse organisaties vertegenwoordigd. Een groot aantal collega’s maakt deel uit van een van de tien vaste beleidscommissies, is adviseur van het College voor Arbeidszaken of zit in een sub/adviescommissie.

Democratie in Actie

Democratie in Actie ondersteunt bij democratische vragen en uitdagingen en richt zich op de mensen die de lokale democratie maken: gemeenteraden, bestuurders, ambtenaren en actieve inwoners.

Democratie in Actie (DiA)is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters. Het programma richt zich op het versterken en vernieuwen van de lokale democratie, primair voor gemeenten en waar mogelijk ook voor provincies en waterschappen. Het versterken is noodzakelijk omdat op lokaal niveau veel onderwerpen spelen van groot maatschappelijk belang die direct ingrijpen op het dagelijks leven van inwoners. Het programma ondersteunt gemeenten door verschillende instrumenten en activiteiten aan te bieden en kennis en ervaringen uit de praktijk te delen. De VGS werkt samen met het programma Democratie in Actie om voor de doelgroep gemeentesecretarissen aanbod te creëren die het 'samenspel' tussen spelers in het lokaal bestuur bevorderen en het lokaal bestuur versterken.
Meer informatie over het programma DiA op www.lokale-democratie.nl.


Netwerk Weerbaar bestuur

Helaas krijgen bestuurders te maken met bedreiging of agressie. Met de intensievere aanpak van ondermijnende criminaliteit zal dit mogelijk nog verder toenemen.

Alle reden dus om te zorgen voor goede ondersteuning en begeleiding. De VGS doet daarom mee in het landelijk Netwerk Weerbaar Bestuur. De VGS wil de kennis binnen het netwerk daarmee ontsluiten voor de leden van de vereniging en hen daarmee ondersteunen bij het creëren van een veilige omgeving voor het gemeentebestuur.

Informatie over Netwerk Weerbaar bestuur is te vinden op de site van Netwerk Weerbaar bestuur