VGS Samenwerking

VGS-leden in diverse organisaties

O.a. Beleidscommissies, College voor Arbeidszaken en Adviescommissies

Kennispartners en externe relaties

De VGS heeft veelvuldig contact met diverse organisaties in het openbaar bestuur.

Daarnaast heeft de VGS een samenwerking met BMC, PWC en Rijnconsult die vanuit hun expertrol advies geven, onderzoek doen naar thema’s uit het lokaal bestuur, etc.

VGS-leden zijn in diverse organisaties vertegenwoordigd. Een groot aantal collega’s maakt deel uit van een van de tien vaste beleidscommissies, is adviseur van het College voor Arbeidszaken of zit in een sub/adviescommissie.

Democratie in Actie

Democratie in Actie ondersteunt bij democratische vragen en uitdagingen en richt zich op de mensen die de lokale democratie maken: gemeenteraden, bestuurders, ambtenaren en actieve inwoners.

Dit samenwerkingsprogramma is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de beroeps- en belangenverenigingen waaronder de VGS en een groot aantal partners.

Binnen het programma Democratie in Actie werkt de VGS aan het doen van onderzoek en delen van kennis over wendbare ambtelijke organisaties en de sturing die daarvoor nodig is.  

Netwerk Weerbaar bestuur

Helaas krijgen bestuurders te maken met bedreiging of agressie. Met de intensievere aanpak van ondermijnende criminaliteit zal dit mogelijk nog verder toenemen.

Alle reden dus om te zorgen voor goede ondersteuning en begeleiding. De VGS doet daarom mee in het landelijk Netwerk Weerbaar Bestuur. De VGS wil de kennis binnen het netwerk daarmee ontsluiten voor de leden van de vereniging en hen daarmee ondersteunen bij het creëren van een veilige omgeving voor het gemeentebestuur.

Een interessante link over dit onderwerp is te vinden op de website van de Rijksoverheid.