leer-werkprogramma Peer to Peer Advies

Beste collega,

In 2009 zijn we gestart met het leer-werkprogramma, Peer to Peer Advies. In de afgelopen jaren hebben circa 150 gemeenteprofessionals als adviseur opgetreden in de marktsector. Daarbij hebben zij hun blik verruimd, zich ontwikkeld (o.a. op het gebied van resultaatgericht werken en externe oriëntatie) en kennis mee terug genomen naar de eigen organisatie.

Gaandeweg is het programma verder ontwikkeld. De evaluatie over het programma tot nu toe vind je hier. In Peer to Peer gaan persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit nu hand in hand. Ook lijkt er een verschuiving te komen naar meer incompany-achtige programma’s waarbij adviesopdrachten in de eigen regio plaatsvinden (‘local for local’).  

Groepsprogramma

De VGS wil in de periode 2014-2016 opnieuw gemeenteprofessionals de kans bieden dit programma te volgen. Ik wil jullie oproepen om medewerkers in jullie gemeente die willen leren en presteren buiten de deur aan te melden voor dit innovatieve programma. Ook zou het goed zijn om de mogelijkheid van een groepsprogramma te onderzoeken, bijvoorbeeld in samenwerking met andere gemeenten in de regio. In de bijlagen tref je praktische informatie aan over het programma en een leaflet bestemd voor potentiële deelnemers. Je kunt ook op de website www.depraktijkvanpeertopeer.nl kijken. Op deze website vind je ervaringen van gemeenten, deelnemers aan het programma’s en opdrachtgevers.

Gereduceerde deelnameprijs

De VGS heeft voor groepsprogramma’s meer dan 30% reductie bedongen. Bovendien is met het A+O fonds Gemeenten afgestemd dat groepsprogramma’s voor de helft worden gesubsideerd. Een compleet programma met maximaal 12 deelnemers komt daardoor neer op € 15.000 (exclusief verblijfskosten en BTW). Voor individuele deelname geldt de oorspronkelijke prijs van € 3600. Ook individuele deelnemers komen in sommige gevallen in aanmerking voor subsidie.

Met vriendelijke groet,

Frans Mencke,
gemeentesecretaris Hoorn
lid van het Dagelijks Bestuur VGS

 


 

Praktische informatie over het programma:

Begeleiding en doorlooptijd

De deelnemers worden voor, tijdens en na de opdracht begeleid door experts en ondersteund door een intensief opleidingsprogramma bestaande uit training, intervisie en individuele coaching. De opdrachten kennen een doorlooptijd van 4 maanden en kunnen binnen deze tijd opgestart en uitgevoerd worden. Het tijdsbeslag voor het werk aan de opdracht bedraagt ongeveer 40 uur, al wijst de praktijk uit dat deelnemers er meer tijd in steken. Het is de bedoeling dat de deelnemers de helft van deze tijd zelf investeren. Daarnaast zijn er drie blokken van twee dagen voor training en opleiding en een terugkommiddag. Adviesopdrachten worden door het begeleidende bureau verworven.

Criteria voor deelname 

Het programma is bestemd voor alle gemeenteambtenaren vanaf ca. schaal 10 à 11 die persoonlijk en professioneel willen groeien, waarbij leeftijd minder belangrijk is dan motivatie gecommitteerd zijn om eigen talenten verder te ontdekken en ontwikkelen tijd beschikbaar kunnen stellen om de opdracht daadwerkelijk te vervullen.

Groepsprogramma

Kiest een gemeente er voor met een eigen groep met deelnemers te starten (bijvoorbeeld gemeente Eindhoven) of in een samenwerkingsverband met andere gemeenten (bijvoorbeeld Haaglanden, Werken in Noord-Holland Noord) dan zijn er een aantal extra voordelen:

  • Adviesopdrachten in de eigen gemeente of regio (‘local for local’).
  • Stimuleren van intra- of intergemeentelijke samenwerking.
  • Mogelijkheid om koppeling te maken met gemeentelijke of regionale beleidsdoelstellingen.
  • Trainingslocatie in de buurt.
  • Korting op de deelnamekosten.

Is het besluit voor een groepsprogramma genomen dan kan dit binnen een tijdsbestek van zes weken georganiseerd worden. Individuele deelnemers kunnen deelnemen aan de volgende ‘open programma’s’.

Aanmelden en meer informatie

Heb je iemand op het oog die waarde hecht aan persoonlijke ontwikkeling en die je graag wat extra’s wil bieden? Je kunt deelnemers aanmelden via de www.thecuriousnetwork.nl of rechtstreeks bij
Gert Willem Haasnoot (06 – 101 54 946). Ook voor meer informatie over groepsprogramma’s kan je contact opnemen met The Curious Network
Mede mogelijk gemaakt door: