Wat stemt jouw gemeente tijdens de VNG ALV?

Op de agenda van het VNG congres staan een aantal belangrijke voorstellen, waarover gemeenten moeten besluiten. In het bijzonder vragen we jullie aandacht voor twee voorstellen onder de kop ‘Toekomst Collectieve Activiteiten’. Klik hier voor de agenda.
 

Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

De afgelopen jaren is een aantal secretarissen nauw betrokken geweest bij de opbouw en uitvoering van Samen Organiseren. Deze beweging draagt bij aan de kwaliteitsverbetering en efficiency door het ondersteunen van gezamenlijke ontwikkeling, inkoop en beheer. Door actieve deelname van gemeentesecretarissen in het College voor Dienstverleningszaken en de Taskforce Samen Organiseren zit ons beroepsgroep mee aan het stuur om deze ontwikkeling te laten slagen.

Het jaarprogramma vind je hier.

Een brief van de beroepsvereniging voor afdelingshoofden Dienstverlening, de VDP, die een duidelijk overzicht geeft van afwegingen en argumenten vind je hier.
 

Interbestuurlijk programma

Tijdens de ALV vorig jaar zijn een aantal moties aangenomen over de samenwerking met het kabinet en onder andere de (tekorten op de) BUIG-budgetten. Er is door de VNG met het kabinet onderhandeld over de samenwerking in de komende jaren. Dat heeft een wat andere vorm gekregen dan de vroegere ‘bestuursakkoorden’ tussen kabinet en andere overheden. Het bestuursakkoord omvat zowel een inhoudelijke agenda met thema’s waarop wordt samengewerkt, als een financiële uitwerking. Die uitwerking komt deels tegemoet aan de eerdere zorgen van gemeenten, maar lost de tekorten nog niet op. Aan de inhoudelijke uitwerking wordt op dit moment nog gewerkt door (groepen) gemeenten en het Rijk.

De ledenbrief van de VNG over het interbestuurlijk programma vind je hier.

Meer achtergrond over het Interbestuurlijk programma als geheel staat hier.
Mede mogelijk gemaakt door: