Actualiteiten van Binnenlandse Zaken

De VGS houdt voor de leden de vinger aan de pols in Den Haag. Afgelopen tijd hebben wij regelmatig contact gehad met het ministerie van Binnenlandse Zaken over onderwerpen zoals de lokale democratie, vernieuwing van de Wgr en weerbaarheid van ambtsdragers en ambtenaren. Afgelopen weken zijn twee belangrijke Kamerbrieven verschenen, waar we jullie graag op wijzen:

  • Versterking lokale democratie en bestuur (klik hier voor nieuwsbericht en brief). De minister schrijft onder andere: ‘Samen met de Vereniging voor Gemeentesecretarissen wil ik voorstellen ontwikkelen voor de verdere professionalisering van ambtelijke organisaties.’Dat is een handschoen die wij de komende periode graag oppakken! In deze brief kondigt de minister verschillende activiteiten aan, waarbij zij onder andere het belang van lokale driehoeken benoemd, waar wij met het Burgemeestersgenootschap en de Vereniging van Griffiers de afgelopen jaren ook al op hebben ingezet. Dat zullen we met deze steun kunnen blijven doen.
  • Legitimiteit gemeenschappelijke regelingen (klik hier). In de brief worden voorstellen gedaan voor het vergroten van grip op samenwerking, die effect zullen hebben op de wijze van samenwerken en de positie van de gemeenteraad.Mede mogelijk gemaakt door: