20170216 134127

Verbeteren van het openbaar bestuur

Op het terrein van het lokaal bestuur

Statuten

De Vereniging van Gemeentesecretarissen stelt zich ten doel bij te dragen aan een continue verbetering van het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland, met name op het terrein van het lokaal bestuur.

Download hier onze Statuten: