Pand VGS 2

Ondersteuning voor

Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur

VGS Bureau

Het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur en de leden van de vereniging worden ondersteund door het VGS Bureau.