Persoonlijke Ontwikkeling gemeentesecretaris

De VGS/ de commissie Persoonlijke Ontwikkeling helpt gemeentesecretarissen om te investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Als secretaris/ Algemeen Directeur wordt er veel van je gevraagd. De VGS organiseert gedurende het jaar bijeenkomsten voor specifiek de doelgroep gemeentesecretarissen.

Om vakgerelateerde competenties te verbeteren kun je overwegen een opleiding te gaan volgen. De VGS kent een opleidingsaanbod en coachingsmogelijkheden voor leden die al wat langer in het vak zitten, maar ook voor leden die net komen kijken. Meer informatie over deze programma's? Kijk dan bij leergang Lokaal Leiderschap en het supportprogramma startende gemeentesecretaris. Een professionaliseringsprogramma voor alle leden is in ontwikkeling. Informatie hierover wordt via de nieuwsbrieven en site verspreid.

Imagoverbeterering van de gemeente, een aantrekkelijke werkgever zijn en goed personeel aantrekken zijn allemaal onderwerpen die voor gemeenten belangrijk zijn. Vanuit de commissie Persoonlijke Ontwikkeling zet de VGS zich in op o.a. kennisverbreding, -verdieping en overbrenging van de werking van de gemeentelijke overheid en op imagoverbetering van het werken bij de gemeente. Het doel is om vraag en aanbod van gemeenten en onderwijsinstellingen met elkaar te verbinden. Voorbeelden uit de praktijk laten zien dat het belangrijk is om als gemeentesecretaris hierin een zichtbare rol te vervullen als onderdeel van het netwerk waar je stad of gemeente deel van uitmaakt. Meer hierover weten? Zie dan de informatie onder 'Netwerk onderwijs-gemeenten'.

 
Mede mogelijk gemaakt door: